เครือข่าย

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

************************* 

                        1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                        3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                        4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

                        5. มหาวิทยาลัยบูรพา

                        6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                        7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                        8. มหาวิทยาลัยทักษิณ

                        9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                      10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                      11. มหาวิทยาลัยนเรศวร

                      12. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                      13. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

                      14. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

                      15. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                      16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

                      17. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

                       

Please publish modules in offcanvas position.