เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sat4

SSC

health

raipoong

ICHPER 2

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

014304
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
34
38
510
13449
1337
1213
14304

Your IP: 54.158.194.80
2018-05-26 17:29

วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม

กองบรรณาธิการ

      1.  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ                         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      2.  ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์                  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      3.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี  บุญชัย                           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  นครเขตต์                    นักวิชาการอิสระ สสส. มหาวิทยาลัยมหิดล

      5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ตั้งสัจจะพจน์                  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์                  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์                       คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

tahper2556@gmail.com

Copyright © 2016. All Rights Reserved.