เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sat4

SSC

health

raipoong

ICHPER 2

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

065600
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
22
24
126
65252
505
991
65600

Your IP: 3.237.20.246
2021-04-16 08:23

วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์

กองบรรณาธิการ

      1.  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ                         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      2.  ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์                  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      3.  ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่  สุภาภรณ์                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      4.  ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ศรายุทธพิทักษ์                  คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      5.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี  บุญชัย                           ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

      6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ตั้งสัจจะพจน์                  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์                  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  นครเขตต์                    นักวิชาการอิสระ สสส. มหาวิทยาลัยมหิดล

      9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์                     คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

tahper2556@gmail.com

Copyright © 2016. All Rights Reserved.