เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sat4

SSC

health

raipoong

ICHPER 2

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

065583
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
5
24
109
65252
488
991
65583

Your IP: 3.237.20.246
2021-04-16 06:53

คำแนะนำสำหรับการส่งเรื่องลงตีพิมพ์

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

          กองบรรณาธิการสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ ยินดีรับเรื่องของสมาชิกและผู้สนใจ ลงตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งมีกำหนด 2 เล่ม ต่อปี เรื่องที่ส่งมาต้องไม่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะใดๆ มาก่อน

 

ประเภทองเรื่องตีพิมพ์

  1. บทความวิชาการทางสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. รายงานและบทความวิจัยทางสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. บทความที่แปลจากวารสารและเอกสารทางสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและสาขาที่เกี่ยวข้อง (ส่งมาพร้อมเอกสารเดิม)
  4. เรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ

 

การเตรียมเรื่อง

1. ประเภทบทความวิชาการ

    1.1 เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด (Micorsoft Word) บนกระดาษขนาด A4 ระยะของตามที่โปรแกรมกำหนดโดยปริยาย (default) ใช้อักษร Angsana Newขนาด 16pt เว้นช่อง 1 บรรทัด (single-spacing) พิมพ์หน้าเดียวจำนวน 8-10 หน้า

    1.2 ชื่อผู้เขียนและคณะ พร้อมทั้งระบุสถาบันหรือสถานที่ทำงาน

2. ประเภทรายงานหรือบทความวิจัย

     2.1  รูปแบบการเขียนรายงานและบทความวิจัย ใช้รูปแบบเดียวกับประเภทบทความวิชาการ ดังกล่าวแล้ว ความยาว 10-15 หน้า โดยจัดโครงเรื่องดังต่อไปนี้

          ชื่อเรื่องงานวิจัยและบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

          บทนำหรือคำนำ

          วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

          วิธีการดำเนินงานวิจัย

          ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง

          สรุปผลการวิจัย

          บทวิจารณ์หรืออภิปรายผลการวิจัย

          ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

          เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่มีอยู่ในเรื่อง)

    2.2 การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้แบบ APA เป็นหลัก

    2.3 ตรวจสอบการพิมพ์อย่างละเอียดก่อนส่ง

 

ภาพประกอบเรื่อง

          หากมีภาพประกอบ ให้ส่งภาพถ่ายขาวดำหรือภาพสีผิวหน้าเรียบ หรือภาพลายเส้น เขียนคำอธิบายแยกออกไปต่างหากจากภาค

 

การส่งต้นฉบับ

         ส่งเป็นเอกสารที่พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ชุด CD ชุด พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล์ โดยส่งมาที่

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม

               คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               มหาวิทยาลัยมหิดล

               ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา

               อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

               E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

          คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ประกอบด้วย กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะกรรมการกลั่นกรองขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข ข้อความ ถ้อยคำ สำนวนภาษา ให้ถูกต้อง และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของเรื่องเดิมไม่เสียไป และจะไม่ส่งต้นฉบับคืนเจ้าของเรื่อง

tahper2556@gmail.com

Copyright © 2016. All Rights Reserved.